Pikniki, konkursy, pracownie

WSCHOWA. Wsparcie dla ekologii

Starostwo rozpoczęło realizację prokologicznego projektu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kosztować będzie ponad 140 tysięcy złotych.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej społeczności Powiatu Wschowskiego w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje następujące zdania: utworzenie pracowni + zakup pomocy dydaktycznych, wykłady, konkursy, treści edukacyjne online i wideo, zajęcia terenowe i laboratoryjne oraz organizację pikniku ekologicznego.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.....

fot. internet

wróć do aktualności