Mieliśmy już
122755
odwiedzin portaluValid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!
       
Pustostan w centrum

Wschowa. Sprzedają byłą mleczarnię


Wschowska gmina poszukuje nabywcy terenu po byłej mleczarni. To duża, atrakcyjna działka w śródmieściu, tuż przy krajowej dwunastce.

Samorząd wycenił działkę wraz z tamtejszymi budynkami na 430 tysięcy złotych.

To pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż tych terenów po byłej Spółdzielni Mleczarskiej. Od wielu już lat stoi jednak opuszczona i zaniedbana. Zabudowana jest pięcioma zespołami budynków i budowli po byłej mleczarni o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2. Nieużytkowane od lat budynki są jednak w złym stanie technicznym.

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Wschowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 1681/3 o powierzchni 0,4537 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00002208/4. Nie ma żadnych dodatkowych obciążeń. Położona na terenie oznaczonym symbolem „U” – tereny zabudowy usługowej, w tym usługi turystyczne. Cena wywoławcza nieruchomości ustalono na 430 tysięcy złotych. Nabywca nie zapłaci podatku VAT.

Obszar jest położony w otoczeniu zabytku - zespołu architektoniczno - urbanistycznego miasta Wschowa wpisanego do rejestru zabytków pod nr 694/134 i 1295/2181/A dlatego ustalono strefę "B" ochrony konserwatorskiej. Obiekty byłej mleczarni oznaczone na rysunku planu symbolem GA 28 są wpisane do ewidencji zabytków, prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.

Przetarg ustny nieograniczony rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, Sala Gotycka, parter.

fot internet
       
wróć do aktualności
 © 2018 by map