Mieliśmy już
122745
odwiedzin portaluValid XHTML 1.0 Strict

Poprawny CSS!
       
Przekazano sprzęt dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych...

Wschowa. Komputery za ćwierć miliona


Starostwo powiatowe we Wschowie przekazało sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych oraz domów dziecka z terenu powiatu wschowskiego.

Dofinansowanie pochodziło z budżetu państwa oraz środków EFS i wynosiło 267.305 złotych.

Do rodzin trafiło 47 laptopów z oprogramowaniem, torbą oraz słuchawkami. Ponadto każdy dom dziecka otrzymał urządzenie wielofunkcyjne. Każda z rodzin otrzymała również środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). Sprzęt oraz środki ochrony przekazano Dyrektorom domów dziecka.

Sprzęt do nauki zdalnej pozyskano w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID -19”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i wyniosło 267.305,00 zł. Projektem objęte zostały rodziny zastępcze z terenu powiatu wschowskiego oraz domy dziecka ze Sławy i Wschowy.

fot internet
       
wróć do aktualności
 © 2018 by map